Bước 1: Đăng ký tài khoản

Click nút Đăng tin miễn phí trên thanh menu của website.

Sau khi được điều hướng sang trang đăng nhập, đăng ký vui lòng nhập thông tin đăng nhập (nếu bạn đã có tài khoản), hoặc đăng ký tạo tài khoản mới để đăng tin.

Vui lòng không bỏ trống các trường dữ liệu

Bước 2: Đăng nhập thành công trang quản trị

Sau khi đăng nhập thành công, bạn được chuyển tới trang quản trị, từ đây bạn có thể quản lý các tin đã đăng, nếu là lần đầu đăng tin vui lòng click nút Đăng tin miễn phí.

Bước 3: Đăng tin

Lựa chọn hình thức đăng tin phù hợp với nhu cầu của bạn

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin của tin đăng.

Lưu ý:

  • Kéo thả ảnh hoặc click vào vùng chọn như hình dưới để tải ảnh lên, click chọn ngôi sao để ảnh đó trở thành ảnh đại diện của tin.
  • Không bỏ trống các trường dữ liệu

Bước 4: Đăng tin thành công

Sau khi đăng tin thành công, tin đăng của bạn ở chế độ chờ xét duyệt, vui lòng chờ quản trị viên website xét duyệt, quá trình xét duyệt thành công tin đăng của bạn sẽ được hiển thị trên website ở danh mục tin tương ứng.